Ushio and Tora Wiki
Advertisement
Ushio and Tora Wiki

Opening Themes[]

Mazeru na Kiken

Opening 1 (Episodes 1-26) - Kinniku Shojo Tai

Shugawari no Kiseki no Shinwa

Opening 2 (Episodes 27-39) - Kinniku Shojo Tai

All items (2)

Advertisement