Ushio and Tora Wiki
Advertisement
Ushio and Tora Wiki

Opening Themes[]

Mazeru na Kiken

Opening 1 (Episodes 1-26) - Kinniku Shojo Tai

Shugawari no Kiseki no Shinwa

Opening 2 (Episodes 27-39) - Kinniku Shojo Tai

Ending Themes[]

HERO

Ending 1 (Episodes 1-13) - Sonar Pocket

Makeru na Chiisaki Mono yo

Ending 2 (Episodes 14-26) - WakaDanna

Kessen Zenya

Ending 3 (Episodes 27-39) - Lunkhead

Soundtrack[]

TV Animation Ushio and Tora Original Soundtrack I

Original Soundtrack

Character Songs

Character Songs

Advertisement